Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Veľká noc 1997: Ľudové zvyky (Zbieranie rosy)

Veľká noc 1997: Ľudové zvyky (Zbieranie rosy)
Deň vydania: 15. 02. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2420000

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 1997 s ľudovým zvykom - zbieranie rosy


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Symbolika ľudového zvyku zbierania rosy.

Tematický popis a súvislosti:

Vo veľkonočnom období sa na slovenskom vidieku v minulosti tradične vykonávali obrady a ľudové zvyky, ktoré podľa predstáv siahajúcich do staroslovanského a predkresťanského obdobia, mali umožniť príchod jari. Mali tiež zabezpečiť dobrú úrodu, zdravie ľudu, domácich zvierat, očistenie od zlých síl a získanie náklonnosti zosnulých. Tieto zvyky sa viažu na sviatky symbolizujúce predstavy o novosti, začiatku nového života, čistote a poriadku. Motív známky zobrazuje zvyk, ktorý vykonávali ženy na západnom Slovensku v jarnom období, je to zbieranie rosy, ktorú odkladali na liečebné účely.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov