Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Poštová známka:
Veľká noc 1996: Ľudové motívy (Veľkonočná oblievačka)

Veľká noc 1996: Ľudové motívy (Veľkonočná oblievačka)
Deň vydania: 15. 03. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1055000

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 1996 s ľudovým motívom - Veľkonočná oblievačka.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Veľkonočná oblievačka (2 postavy v kroji a ornamentálne motívy).

Tematický popis a súvislosti:

Ľudové zvyky - Veľká noc. Mimoriadne bohaté na jarné zvykoslovné prejavy boli už nedele pred Veľkou nocou (Smrtná a Kvetná nedeľa). Viažu sa k ním najzávažnejšie zvyky jarného zvykoslovia - symbolické vynášanie zimy a donášanie leta. Zvlášť zaujímavý je obrad vynášania zimy. Zimu symbolizovala slamená figurína oblečená do ženských šiat - Morena, Smrť, Kyselica. Mládež ju nosila so spevom po dedine a nakoniec ju hodili do vody alebo spálili. Obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska ale u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb predkresťanských. K samotnej Veľkej noci sa viazalo veľa obradov a obyčajov. Na veľkonočný pondelok bolo v niektorých oblastiach Slovenska obvyklé šibanie vŕbovým korbáčom, v iných oblastiach kúpanie - oblievanie dievčat, prípadne oba zvyky súčasne. Tieto prejavy patria k najradostnejším a najveselším zvykom najmä mladých ľudí a v modifikovanej podobe pretrvávajú dodnes.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov