Vianoce 2021: Ľudová fajansa

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2021 s námetom ľudovej fajnasy

12. 11. 2021

Zberateľské burzy:
Veľká filatelistická výmenná burza v Litvínove (Česká republika)

Veľká filatelistická výmenná burza v Litvínove (Česká republika)
Miesto: Škola Humanitas, Litvínov (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 17. 10. 2021

Pozvanie na veľkú filatelistickú výmennú burzu v Litvínove (Česká republika)


Čas konania: 8:00 - 11:00

Organizátor: KF 04-6 Litvínov

Informácie a objednávka stolov:

» Tel.: 00420 604 128 144


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE / Informace SČF


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov