Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Uvedenie poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Gerulata a Carnuntum

Uvedenie poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Gerulata a Carnuntum
Deň používania: 12. 09. 2009
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti uvedenia poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Gerulata a Carnuntum
Príležitostná ručná pečiatka
Uvedenie poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Gerulata a Carnuntum


Deň používania: 12. 9. 2009
Pošta: Bratislava 59
Farba: čierna
Autor: Igor Piačka

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov