Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Príležitostná pečiatka:
Uvedenie poštovej známky Krupina

Uvedenie poštovej známky Krupina
Deň používania: 07. 03. 2008
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti uvedenia poštovej známky Krupina.




Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti uvedenia poštovej známky Krupina

Deň používania: 7. 3. 2008
Pošta: Krupina
Farba: čierna
Autor: František Horniak

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com




Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov