Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Celinová obálka s prítlačou:
Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008

Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008
Deň vydania: 03. 04. 2008
Nominálna hodnota: 10 Sk

Celinová obálka Lipa s prítlačou Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008 s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme jednej natlačenej známky 10 Sk


Textový motív: Ústavný súd / Slovenskej / republiky / 1993 - 2008

Obrazový motív: Motív natlačenej známky: lipové konáriky; Motív prítlače: Ženská postava s váhami a mečom ako symbol práva

Autor prítlače: neuvedený
Predajná cena: 15 Sk

Motív prítlače:
Text na prítlači: ""


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov