Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Demänovská jaskyňa slobody a jej obyvateľovi studničkárovi tatranskému

30. 06. 2021

Príležitostná pečiatka:
Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008

Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008
Deň používania: 03. 04. 2008
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 15. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 15. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Deň používania: 3. 4. 2008
Pošta: Kočice 1
Farba: čierna
Autor: Štefan Kubovič

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov