Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Popradská zberateľská burza v Poprade
Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport

Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport

Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport

Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport


Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport
  Reportáž z národného kola Filatelistickej olympiády na tému Šport v Belušských Slatinách doplnená ukážkami miniexponátov detí z bratislavských krúžkov mladých filatelistov.
   
  Autor: Daniela Schmidtová (s použitím fotografií od Jána Mičku)
Publikované: 22. 06. 2014 10:28
Aktualizované: 13. 08. 2014 23:37
 


V dňoch 13. – 15. 6. 2014 sa krúžky mladých filatelistov z Bratislavy B001 a B002 zúčastnili celoslovenského kola filatelistickej olympiády v Belušských Slatinách. Za krúžok B001 Martin Németh, Juraj Schrojf, Patrik Lehocký, Michal Nedeľka, Martin Horný. Za krúžok B002 Nikol Kováčiková a Maša David. Tento rok bola vybraná téma „šport“.

Pre účastníkov bol pripravený bohatý program ako športový tak aj vedomostný. V piatok po ubytovaní a obede bol test. Otázky sú rozdelené do kategórií podľa veku. Test je rozdelený na dve časti odbornú a tematickú. Po jeho skončení sa športovalo (tenis, volejbal, ping-pong), k dispozícii bol aj bazén, ktorý využili hlavne menšie deti.

Od 19.00 deti kreslili vlastný návrh na poštovú známku, ktoré si v nedeľu prevzala p. Podolská z POFISu. Novinkou bolo vyrývanie do lina, ktoré sa potom odtlačilo na poštový lístok a poslalo rodinám a známym. U detí sa stretlo s veľkou odozvou. Vo večerných hodinách bol aktív vedúcich krúžkov mladých filatelistov.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport
Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Tri ukážky linorytov detí: Červy, Mačka a Kone a lístok, na zadnej strane ktorého ich deti posielali poštou svojim blízkym a kamarátom (pošta LADCE, 16. 6. 2014).


V sobotu doobeda deti tvorili miniexponáty podľa kategórií - po krátkom úvode a vysvetlení pravidiel z úst najpovolanejšieho PhDr. Jozefa Oška.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

V kategórii Z Nikol Kováčiková urobila exponát Krasokorčuľovanie, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší v danej kategórii (9 účastníkov). Martin Németh robil tému Rýchlokorčuľovanie a bol vyhodnotený ako druhý najlepší.

V kategórii A Juraj Schrojf urobil miniexponát na 2 listy s názvom Skoky na lyžiach. Exponát bol vyhodnotený ako najlepší. Text bol napísaný na počítači (novinka tohtoročnej olympiády) a dokonca použil malé červené šípky na upozornenie rôznych zvláštností na exponáte. Maša David s ľadovým hokejom sa umiestnil na 4. mieste. Patrik Lehocký mal jeden list Biatlon a druhý Sánkovanie a skončil na 5. mieste.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

V kategórii B Michal Nedeľka skončil s exponátom Kandidatúra Slovenska na usporiadanie olympijských hier na 2. mieste - urobil miniexponát na troch listoch. Text aj materiál bol jednoznačne najlepší, len vzhľad (ručné písmo) prekážal niektorým porotcom. Test mal napísaný na plný počet bodov a v nedeľu sme sa dozvedeli, že medzi prvým a druhým miestom bol rozdiel jedného bodu. Na treťom mieste sa umiestnil Martin Horný s ľadovým hokejom.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport
Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

V kategórii C a D sme nemali zastúpenie.Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport


V sobotu o 19.30 bola opekačka pre všetkých účastníkov. Posedeli sme si pri ohníku, opiekli špekačky, slaninu a chlieb a pokecali medzi sebou.

V nedeľu bolo vyhodnotenie za účasti p. Podolskej z POFISu a p. Philipa Maliga z Francúzska, ktorý s nami strávil všetky dni. Philippe Malige je člen výkonnej rady Medzinárodného filatelistického poštového klubu - International Postal Philatelic Club, kde má na starosti prácu s mládežou a zastrešuje projekt WFS Write For Stamps. Podľa jeho vyjadrenia bol veľmi milo prekvapený vedomosťami a zručnosťou našich detí. U nich sa s takouto akciou nestretol.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Po odovzdaní cien a oboznámení sa s témou nasledujúceho ročníka sme sadli do autobusu a odviezli sa do Púchova odkiaľ sme vlakmi odišli domov. O rok by sme sa mali stretnúť v Bratislave v rámci BZD.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Dojmy detí? Myslím si, že väčšina z nich odchádzala spokojná, vedeli kde urobili chyby a je na nich či sa z toho poučia a o rok budú vedomosťami lepší a hlavne zručnejší v exponáte.

Úroveň krúžkov v Bratislave je na dobrej úrovni, čo dokázali aj umiestnením sa v jednotlivých kategóriach.
Z: 1. a 2. miesto
A: 1., 4. a 5. miesto
B: 2. a 3. miesto

PDF dokument Kompletné výsledky FO 2014

Všetky deti okrem Michala Nedeľku a Martina Horného boli na celoslovenskej olympiáde po prvýkrát. Ich umiestnenie ukázalo, že ich filatelia zaujala a dúfam, že v tom budú pokračovať aj ďalej tak úspešne.


________________________________________________________ . ___________________________________________________

Poznámka redaktora:
S potešením publikujeme reportáž o tradičnej filatelistickej olympiáde, ktorá tento rok ukázala, že sa to dá a je to radosť! Vidno, že deti pri správnom vedení majú hlboký záujem o filateliu a vedia bravúrne zvládnuť nielen teoretické testy ale aj tvorbu miniexponátov. Samozrejme, vytvorené miniexponáty nie sú bez chyby, v každom ohľade však zasluhujú náš obdiv, lebo sú vytvorené v krátkom čase priamo na mieste.
Tohtoročná FO ukázala, že dôležité nie je len grafické spracovanie listov ale hlavne filatelistické cítenie (použitie nie bežných známok a zaujímavých príležitostných pečiatok, odtlačkov výplatných strojov (OVS) a pod.) a tematické znalosti - štúdium literatúry a využitie tematických súvislostí medzi známkami a textom. Krásne to dokumentovali napríklad Juraj Schrojf detailným štúdiom známok a poukázaním na dôležité tematické detaily (revolučné použitie šipiek) alebo Michal Nedeľka zaradením známok, ktoré na prvý pohľad s témou šport nemajú súvis (známky venované Vysokým Tatrám a ich prírode v súvislosti s ich kandidatúrou na usporiadanie Zimných olympijských hier). Veríme, že tieto trendy sa podarí zachytiť aj všetkým ostatným krúžkom a naša mládežnícka filatelia bude napredovať. V prípade záujmu veľmi rád poskytnem pomoc a podporu.

Poďakovanie za prípravu celého ročníka Filatelistickej olympiády 2014 patrí Komisii mládeže ZSF na čele s neúnavným Jozefom Oškom, porotcom FO, vedúcim krúžkom mladých filatelistov, ktoré sa tohtoročnej FO zúčastnili, hlavne nekonečne trpezlivej vedúcej oboch bratislavských krúžkov Daniele Schmidtovej. A v neposlednom rade patrí poďakovanie Slovenskej pošte, a. s. a POFISu, za osobný aj finančný vklad a poskytnutie krásneho rekreačného zariadenia SP v Belušských Slatinách.Poslať komentár
Súvisiace články (1):

Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známokÚspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok

Súvisiace podujatia (1):

Stretnutie krúžku mladých filatelistov v BratislaveStretnutie krúžku mladých filatelistov v Bratislave


Autor: Daniela Schmidtová (s použitím fotografií od Jána Mičku)

Publikované: 22. 06. 2014 10:28
Aktualizované: 13. 08. 2014 23:37
 
Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport
Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Držte iba minútu ruku na rozpálených kachliach a bude vám to pripadať ako hodina. Seďte pri peknom dievčati hodinu a bude vám to pripadať ako minúta. Toto je relativita.

(Albert Einstein)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk