Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Poštová známka:
Umenie: Viera Žilinčanová (1932 - 2008)

Umenie: Viera Žilinčanová (1932 - 2008)
Deň vydania: 23. 11. 2012
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 80000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením obrazu Viery Žilinčanovej "Hudba" z roku 1987.
Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Viera Žilinčanová (1932 - 2008) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Viera Žilinčanová (1932 - 2008) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Rytec známky: František Horniak


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov