125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Poštová známka:
Umenie: Neznámy maliar - Korunovanie Karola Roberta z Anjou, 1317 (detail fresky)

Umenie: Neznámy maliar - Korunovanie Karola Roberta z Anjou, 1317 (detail fresky)
Deň vydania: 26. 11. 2010
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 80000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením detailu fresky Korunovanie Karola Roberta z Anjou, 1317 od neznámeho maliara v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Neznámy maliar - Korunovanie Karola Roberta z Anjou, 1317 (detail fresky) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Grafická úprava: Rudolf Cigánik
Rytec známky: Rudolf Cigánik

Pôvodný koncepčný výtvarný návrh emisie:

Umenie - Gotická nástenná maľba (výtvarný návrh)

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov