Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
Umenie: Narodenie zo Spišskej Starej Vsi

Umenie: Narodenie zo Spišskej Starej Vsi
Deň vydania: 17. 10. 2000
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 245000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením tabuľovej maľby "Narodenie" (okolo roku 1460) zo Spišskej Starej Vsi, ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie.


Textový motív: TABUĽOVÁ MAĽBA / NARODENIE / ZO SPIŠSKEJ STAREJ VSI / OKOLO 1460 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Tabuľová maľba "narodenie" zo Spišskej Starej Vsi.

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: František Horniak


Tematický popis a súvislosti:

Narodenie (Adorácia Ježiška) - fragment obojstranne maľovanej tabule, na rube s maľbou Útek do Egypta. Borové drevo, miestami na slávnostnej strane zistená bandáž, tempera. Výška 69 cm, šírka 56,5 cm. Tabuľa je poškodená odpílením na hornom, čiastočne i na dolnom okraji, na ľavej strane chýba asi štvrtina až tretina tabule. Autorstvo je pripísané Majstrovi Korunovanej tróniacej madony zo Spišskej Starej Vsi. Tabuľa pochádza z rímsko-katolíckeho farského kostola v Spišskej Starej Vsi, kde pôvodne bola časťou krídla hlavného oltára, z ktorého sa zachovala stredná tabuľa s Madonou. Oltár odstránili v 18. storočí a nahradili barokovým. Tabuľa sa našla v roku 1969 v sakristii kostola. Po reštaurovaní sa potvrdila výnimočná kvalita ako i význam fragmentu. Maliar bol majstrom dielne, ktorá vytvorila dnes rozobratý oltár z Partizánskej Ľupče. Staroveský fragment je pokročilejší a jeho kvalita zvlášť vyniká. Patrí k prvým vrcholným prejavom nového slohu na pôde Slovenska. Pokročilosť v názore na krajinu a farebnosť poukazuje na to, že maľba vznikla začiatkom 60. rokov 15. storočia.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov