Prednáška (KF 00-15): Modré digitálne odtlačky výplatných strojov

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

03. 06. 2021

Poštová známka:
Umenie: Nardo di Cione - Bojnický oltár (detail - sv. Peter a sv. Lucia)

Umenie: Nardo di Cione - Bojnický oltár (detail - sv. Peter a sv. Lucia)
Deň vydania: 15. 10. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 50 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 335200

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením detailu z Bojnického oltára (sv. Peter a sv. Lucia) od Narda di Cioneho, ktorý je majetkom Slovenského národného múzea pobočka Múzeum Bojnice


Textový motív: BOJNICKÝ OLTÁR, SV. PETER A SV. LUCIA / NARDO DI CIONE / (14. stor.) / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEM / MÚZEUM BOJNICE

Obrazový motív: Výrezu z Bojnického oltára (sv. Peter a sv. Lucia) od Narda di Cioneho.

Tematický popis a súvislosti:

Bojnický oltár bol namaľovaný v 50-tych rokoch 14. storočia temperovými farbami na drevených doskách. Jednotlivé postavy na oltári predstavujú svätcov: horný rad (zľava doprava): sv. Jakub, sv. Hieroným, Panna Mária s Ježiškom, sv. Ján Krstiteľ, sv. Ranier , dolný rad (zľava doprava): sv. Augustín a sv. Mária Magdaléna, sv. Pavol a sv. Katarína, Kristus Trpiteľ medzi Pannou Máriou a sv. Jánom Apoštolom, sv. Lucia a sv. Peter, sv. Margaréta a sv. Ján Pustovník. Autorom Bojnického oltára je Nardo di Cione, ktorý sa spomína v roku 1343, zomrel v roku 1365/66 vo Florencii. Pochádzal z rozvetvenej umeleckej rodiny. Nardo di Cione bol hlavným a najvýznamnejším predstaviteľom florentskej maľby po morovej epidémii v druhej polovici 14. storočia. Bojnický oltár je jeho jediné kompletne zachované dielo. Spolu so svojím bratom Andreom ovplyvnili väčšinu toskánskych maliarov tohto obdobia. Bojnický oltár bol jedným z najvýznamnejších diel, ktoré mal vo svojich zbierkach gróf Ján František Pálfy. Po 62 rokoch sa oltár opäť nachádza v Bojnickom zámku.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov