Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Poštová známka:
Umenie: Martin Benka (1888 - 1971) - Krajina z Terchovej

Umenie: Martin Benka (1888 - 1971) - Krajina z Terchovej
Deň vydania: 15. 10. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 210800

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením olejomaľby "Krajina z Terchovej" z roku 1936 od slovenského maliara Martina Benku (1888 - 1971).


Textový motív: KRAJINA Z TERCHOVEJ, 1936 / MARTIN BENKA (1888 - 1971) / MÚZEUM MARTINA BENKU, MARTIN

Obrazový motív: Znamka: Olejomaľba "Krajina z Terchovej". Kupon: Na kupóne je znak SNG a text "50 rokov, Slovenská národná galéria".

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Martin Benka (1888 - 1971) - Krajina z Terchovej (Upravený tlačový list)


Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: František Horniak


Tematický popis a súvislosti:

Martin Benka (1888 - 1971), národný umelec, predovšetkým maliar a ilustrátor, patrí k zakladateľom moderného slovenského umenia prvej polovice 20. storočia. Svojim rozsiahlym a mimoriadne významným dielom úprimne vyznal lásku, úctu a obdiv k Slovensku, jeho prírode a ľudu. Neinšpiroval sa len krajinou samotnou ale i tvarovou a farebnou krásou ľudového výtvarného prejavu ako aj melodikou spevu. Benka citlivo vnímal výnimočnosť tradičnej ľudovej kultúry, tvorivú silu jej prejavu, pričom sa nechával priamo inšpirovať bohatstvom krajinných a figurálnych motívov. Jeho dielo je apoteózou slovenskej krajiny a človeka, už za umelcovho života výrazne prispelo k identite Slovenska, ktorému bol ochotný venovať celý svoj život i dielo. Na známke reprodukovaný obraz Martina Benku Krajina z Terchovej bol v roku 1937 ocenený Striebornou medailou na Svetovej výstave v Paríži za osobitný prínos slovenského umenia do kontextu modernej európskej maľby.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov