EUROPA 2021: Ohrozená príroda - Tetrov hlucháň

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Ohrozená príroda - Tetrov hlucháň

07. 05. 2021

Poštová známka:
Umenie: Koloman Sokol - Za cieľom (Baníci)

Umenie: Koloman Sokol - Za cieľom (Baníci)
Deň vydania: 15. 10. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 12 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 320800

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením obrazu Za cieľom (Baníci) od Kolomana Sokola (*1902), ktorý je majetkom Slovenskej národnej galérie


Textový motív: ZA CIEĽOM, 1931 / KOLOMAN SOKOL (*1902) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Reprodukcia obrazu Kolomana Sokola: Za cieľom (Baníci).

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Koloman Sokol - Za cieľom (Baníci) (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Koloman Sokol ( nar. 12. 12.1902 v Liptovskom Mikuláši ) - maliar, grafik. Vedúci predstaviteľ slovenskej grafiky v 20. storočí, zakladateľský zjav medzivojnovej slovenskej grafiky. Navštevoval súkromnú školu E. Króna v Košiciach, súkromnú maliarsku školu G. Mallého v Bratislave a Akadémiu výtvarných umení v Prahe (študoval u M. Švabinského a T. F. Šimona). Po študijnom pobyte v Paríži u F. Kupku odišiel na pozvanie mexického ministerstva kultúry a výchovy vyučovať grafické techniky na Escuela de las Arte del Libro a na Universidad National de Mexico. Roku 1942 odišiel do USA. V rokoch 1946-47 pedagogicky pôsobil v oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1949 žije v Bryn Mawr pri Philadelphii v USA. V diele využíva dynamizmus a expresívne pôsobenie grafických techník, hlavne drevorytu a leptu, prejavil sociálnu kritičnosť a vizionársku predstavivosť.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov