Známkové územia - Kurónsko (II.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (II. časť).

26. 02. 2021

Poštová známka:
Umenie: Ján Kupecký - Vlastná podobizeň s portrétom manželky

Umenie: Ján Kupecký - Vlastná podobizeň s portrétom manželky
Deň vydania: 15. 10. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 298800

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením obrazu Vlastná podobizeň s portrétom manželky od Ján Kupeckého (1667 – 1740), ktorý je majetkom Národnej galérie v Prahe


Textový motív: VLASTNÁ PODOBIZEŇ S PORTRÉTOM MANŽELKY / JÁN KUPECKÝ (1667 – 1740) / NÁRODNÁ GALÉRIA PRAHA

Obrazový motív: Reprodukcia obrazu Jána Kupeckého: Vlastná podobizeň s portrétom manželky.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Ján Kupecký - Vlastná podobizeň s portrétom manželky (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Ján Kupecký (1667 Pezinok - 1740 Norimberg) - maliar, popredný európsky predstaviteľ barokového meštianskeho portrétu. Bol českého pôvodu. Na Slovensku prežil asi prvých 15 rokov života. Vyučený v Holíči. Po pobyte vo Viedni odišiel do Talianska. Pri opätovnom pobyte vo Viedni sa stal jedným z najvyhľadávanejších portrétistov svojej doby. Zahrnovaný objednávkami šľachty precestoval strednú Európu. Odmietol menovanie za 2. dvorného maliara. Portrétoval ruského cára Petra I. Ovplyvnený boloňskou, rímskou a benátskou školou priklonil sa k francúzskemu typu reprezentatívneho portrétu. Vytvoril asi 18 autoportrétov. Umožňoval kopírovanie svojich obrazov do podoby grafických listov. Najúplnejší súbor týchto grafík je v Galérii mesta Bratislavy. Kupeckého plátna sú vystavené v popredných galériách Európy.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov