Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Príležitostná pečiatka:
Uhorský kráľ Svätý Štefan I.

Uhorský kráľ Svätý Štefan I.
Deň používania: 24. 06. 2022
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku na počesť prvého uhorského kráľa Svätého Štefana I. (tiež Štefana Veľkého).


Textový motív: UHORSKÝ KRÁĽ SV. ŠTEFAN

Obrazový motív: Postava sv. Štefana s dvojkrížom a svätožiarou.

Tematický popis a súvislosti:

Svätý Štefan I. alebo Štefan Veľký, pred pokrstením Vajk, (maď. I. István/Szent István király; * 969 (970/975/980)?, Ostrihom – † 15. august 1038, Ostrihom alebo Stoličný Belehrad) bol v rokoch 995 – 997 knieža Nitrianskeho kniežatstva, v rokoch 997 – 1000/1001 veľkoknieža Maďarov/Uhorska a v rokoch 1000/1001 – 1038 prvý kráľ Uhorska.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov