Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Poštová známka:
Trienále insitného umenia

Trienále insitného umenia
Deň vydania: 26. 06. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2140000

Príležitostná poštová známka venovaná prehliadke naivného umenia Trienále insitného umenia


Textový motív: TRIENÁLE / INSITNÉHO UMENIA

Obrazový motív: Reprodukcia obrazu Martina Jonáša: Tanec (olej, SNG Bratislava), logo Trienále insitného umenia (t3).

Tematický popis a súvislosti:

V rokoch 1966, 1969 a 1972 sa v Bratislave konali 3 ročníky Trienále insitného umenia. Boli významnými udalosťami v prezentácii tvorby naivných maliarov. V súčasnosti Slovenská národná galéria v Bratislave nadväzuje na prerušenú tradíciu a obnovuje usporiadavanie týchto výstav, na ktorých sa predstavujú naši domáci ale i početní zahraniční insitní maliari. Naivné umenie (tiež insitné) - umenie pestované autormi bez odbornej prípravy a umeleckého školenia, tvorba pre vlastné potešenie. Termín naivné umenie sa v teórii výtvarnej kritiky objavil 1-krát v roku 1908 v práci G. Apollinaira v Revue des Lettres et des Arts. Maliari prostého, čistého alebo svätého srdca, maliari citu, ľudoví majstri reality, súčasní primitívi alebo neoprimitívi, nedeľní, sviatoční maliari - tieto i iné pojmy sa používajú na označenie tvorby, ktorá netvorí nijaký vyhranený umelecký smer a neprináša ani estetický program, má výrazne individuálny charakter ale aj nepopierateľný pôvab a krásu naivného realistického názoru. Zo slovenských insitných umelcov medzi výrazné prejavy patrí Zuzana Viraghová, Jozef Kemko, Jozef Kerák, Juraj Lauko, Ondrej Šteberl, zo zahraničných Slovákov Martin Jonáš z Kovačice a ďalší.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov