Technické pamiatky: Solivar v Prešove

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením historického skladu soli v Solivare v Prešove

11. 06. 2021

Poštová známka:
Trenčín (výplatná)

Trenčín (výplatná)
Deň vydania: 12. 09. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka s vyobrazením dominanty mesta Trenčín - Trenčianskeho hradu.


Textový motív: TRENČÍN

Obrazový motív: Trenčiansky hrad, mestský erb (v modrom poli biely baránok s červeno-bielou zástavou).

Tematický popis a súvislosti:

Starobylý Trenčín spolu s Trenčianskym hradom - národnou kultúrnou pamiatkou dokumentuje významné kapitoly našich národných dejín. Výhodná zemepisná poloha na skale, ktorá sa vypína nad Váhom a na križovatke starých obchodných ciest určila charakter osídlenia od najstarších čias. Teritórium dnešného Trenčína bolo významné v období rímskej expanzie. Rímske vojsko vtedy preniklo až sem k osade Laugaricio, ako o tom svedčí nápis vytesaný na hradnej skale, z roku 179 nášho letopočtu. V 11. storočí sa stal hrad sídlom uhorskej kráľovskej župy. Najvýznamnejšími majiteľmi hradu boli Čákovci. Najmocnejším z nich bol Matúš Čák Trenčiansky, nazývaný "Pán Váhu a Tatier", ktorý sídlil na hrade od roku 1296. Pod mocným hradom sa rozvíjala trhová osada, neskôr stredisko remesiel, trhu a obchodu. Žigmund Luxemburský povýšil Trenčín 19.2.1412 na slobodné kráľovské mesto. Mesta sa dotkli v neskorších rokoch všetky stavovské povstania. Na prelome 18. a 19. stor. bol Trenčín s okolím významným strediskom slovenského národného života. V súčasnosti je jedným z najvýznamnejších miest Slovenska.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov