Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia)

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia)

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia)

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia)


Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia)
  Recenzia reprezentačnej obrazovej knižnej publikácie Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014, ktorá vydala Slovenská pošta, a. s. v roku 2015
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 18. 04. 2016 20:26
Aktualizované: 22. 10. 2016 15:35
 


Názov: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 / The Most Beautiful Slovak Postage Stamps 2005 - 2014

Autor: Tomáš Drucker a kol.
Vydavateľ: Slovenská pošta, a. s.
Rok vydania: 2015
Počet strán: 80
Jazyk: slovenský/anglický
Tlačiareň: Kasico, a. s.
Väzba: tvrdá (v papierovom obale)
ISBN 978-80-972038-5-6

Predajná cena: 60.01 € (so známkami) / 14.91 € (bez známok)
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014Prezentácia úspechov slovenských známok


Slovenská pošta, a. s. sa v roku 2015 rozhodla zmapovať úspešné obdobie slovenskej známkovej tvorby rokov 2005 - 2014 a tým nadviazať na rovnomennú reprezentačnú knihu zachytávajúcu prvé desaťročie slovenskej známkovej tvorby, ktorú pripravil autorský kolektív pracovníkov Slovenskej pošty v roku 2005.

Kolektív autorov pod vedením predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Tomáša Druckera pripravil reprezentačnú publikáciu príťažlivého dizajnu zameranú na tie slovenské poštové známky, ktoré v uvedenom období dosiahli významné národné a medzinárodné oceneníia Venovaná je predovšetkým poštovým známkam, ktoré získali "Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR" alebo "Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s." a tiež medzinárodné ocenenia na najvýznamnejších svetových a európskych súťažiach ako napríklad "Grand Prix de l´exposition WIPA" o najkrajšiu známku sveta, "Grands Prix de l´Art Philatelique Belge et Européen" o najkrajšiu rytú známku Európskej únie, "NexoFil World´s Best Stamp" o najkrajšiu známku sveta alebo "Il premio Internazionale d´Arte Filatelica San Gabriele" o najkrajšiu poštovú známku sveta s religióznym motívom.

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014Textový a obrazový obsah publikácie


Reprezentačná knižná publikácia Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 obsahuje všetky ocenené slovenské poštové známky zoradené podľa dátumu vydania. Pri každej známke, resp. hárčeku su uvedené dvojjazyčne základne údaje o známkach a popis tematického zamerania, resp. dôvodu vydania. Text je doplnený vyobrazením pečiatky použitej na príslušnej obálke prvého dňa vydania (FDC). Obrazová ilustrácia zaradenej známky (hárčeka) je riešená kombinovanou monochromaticky-plnofarebnou zväčšeninou (napr. emisný rad Umenie) a plnofarebným zobrazením známky alebo celého hárčeka v reálnej veľkosti. V publikácii, ktorá má vložené poštové známky sú tieto uložené v transparentných ochranných obaloch práve na miestach zobrazenia známok alebo hárčekov v reálnej veľkosti. Takýmto spôsobom bežný čitateľ pri prvom prelistovaní nezistí rozdiel medzi knihou s vloženými známkami a bez vložených známok, nakoľko vizuálny dojem je takmer totožný.

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014


Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014


Publikácia ponúka na 80 stranách okrem popisu a zobrazenia ocenených poštových známok aj vyobrazenia navýznamnejších medzinárodných ocenení (diplom + vecná cena). Tu treba pripomenúť, že medzi oceneniami sú uvedené nielen tie, ktoré Slovenská pošta získala za jednotlivé známky v súťažiach známkovej tvorby, ale aj ocenenia za príťažlivé a graficky výborne spracované filatelistické exponáty venované slovenskej známkovej tvorbe a jej zaujímavostiam: "The Slovak Stamp Times", ""StampsTour Slovakia" a ""Stamps University". Tieto exponáty získali dokonca najvyššie ocenenia na svetových poštových kongresoch a svetových filatelistických výstavách v kategóriách exponátov poštových operátorov.

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014


Záver knihy dopĺňa krátka informácia o tradičnej akcii na podporu posielania detských vianočných prianí Ježiškovi s názvom "Vianočná pošta", ktorú organizuje Slovenská pošta každoročne od roku 1999 v predvianočnom období. Zvyčajne ku nej používa špeciálne príležitostné pečiatky a v posledných rokoch vydáva aj vianočné poštové známky, ktorých autormi sú deti.


Vianočná pošta 2008   Vianočná pošta 2013   Vianočná pošta 2012   Vianočná pošta 2014   Vianočná pošta 2013   Vianočná pošta 2015Grafické spracovanie a tlač


Knižná publikácia Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 má pevnú väzbu, príťažlivú grafickú úpravu a kvalitné typografické spracovanie na bielom kriedovom papieri. Zaujímavosťou je obal vo forme poštovej obálky s "presvitajúcou" známkou (MS vo futbale 2010) a imitáciou pečiatky, adresáta a odosielateľa. Náklad predstavuje 1000 kusov výtlačkov, po 500 kusoch pre každý z dvoch variantov: s vloženými známkami a bez vložených známok.

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014Pre koho je kniha určená?


Reprezentačná knižná publikácia Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 neprináša žiadne nové informácie alebo poznatky, len smarizuje už známe a na iných miestach uvedené fakty (pozri napríklad popis známok na www.pofis.sk). Pravdedpodobne to nebolo ani jej účelom, lebo je v prvom rade určená ako darčeková prezentačná publikácia na propagáciu slovenskej známkovej tvorby pre širokú verejnosť, nielen pre zberateľov. Vo verzii s vloženými slovenskými poštovými známkami však určite poteší aj zberateľov poštových známok, ktorí v nej nájdu aj niekoľko hodnotných známok v hárčekovej úprave. V tomto prípade je jej cena relatívne vysoká, preto sa asi nepresadí na domácom trhu ale bude vhodnejšia pre zahraničných odberateľov.


Kde sa dá kniha kúpiť?


Reprezentatívnu knižnú publikáciu „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014“ si záujemcovia môžu objednať v produktovom katalógu POFISu cez internetovú stránku www.pofis.sk alebo osobne v predajni filatelistického tovaru POFISu na Nám. slobody 27 v Bratislave. Predajná cena knižnej publikácie s vloženými poštovými známkami je 60.01 €, predajná cena bez poštových známok je 14.91 € (v cene nie je zahrnuté pripadné poštovné).


Ocenenia


Reprezentatívna knižná publikácia „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014“ bola ocenená viacerými cenami, napríklad cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy. Okrem toho bola kniha súčasťou reprezentačného balenia Výročnej správy Slovenskej pošty, a.s., za ktorú získala cenu Podnikové médium roka 2015.

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014


Kniha „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014" sa úspešne zúčastnila aj viacerých filatelistických výstav, kde taktiež získala zaujímavé ceny: ALPEN-ADRIA HUNFILA 2016 - pozlátená medaila medaila, WORLD STAMP SHOW 2016 - postriebrená medaila - pozlátená medaila, 2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016).

Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014   Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016


Poslať komentár
Súvisiace oznamy (9):

Slovenská pošta získala prestížne ocenenie, publikácia o poštových známkach patrí medzi Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2015Slovenská pošta získala prestížne ocenenie, publikácia o poštových známkach patrí medzi Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2015
Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!
Ďalšia zlatá medaila za poštové známky Slovenskej pošty v roku 2014Ďalšia zlatá medaila za poštové známky Slovenskej pošty v roku 2014
Známka Žilinskej synody je najkrajšia v EurópeZnámka Žilinskej synody je najkrajšia v Európe
Slovenská pošta opäť na vrchole filatelistického Olympu! Tento rok je to popredné umiestnenie v súťaži o najkrajšiu známku sveta. Slovenská pošta opäť na vrchole filatelistického Olympu! Tento rok je to popredné umiestnenie v súťaži o najkrajšiu známku sveta.
Známka Slovenskej pošty je štvrtou najkrajšou na sveteZnámka Slovenskej pošty je štvrtou najkrajšou na svete
Slovenská pošta triumfovala v ďalšej súťaži o najkrajšiu známku sveta!Slovenská pošta triumfovala v ďalšej súťaži o najkrajšiu známku sveta!
Najkrajšie známky za rok 2014 sú známeNajkrajšie známky za rok 2014 sú známe
Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2014Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2014


Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 18. 04. 2016 20:26
Aktualizované: 22. 10. 2016 15:35
 
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia)
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Okolnosti netvoria človeka, len odhaľujú, aký je

(Horatius)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.