Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Pošta a poštové služby:
Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!

Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 07. 09. 2015 22:11

Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s. k zisku zlatej medaily v medzinárodnej súťaži „International Competition Class for issuing postal authorities UPU members countries and their territories“.

Základné informácie:Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov