Magické dvojky alebo Aký môže byť najvyšší počet dvojok na poštovej zásielke?

Výzva na vytvorenie alebo nájdenie poštových zásielok s najväčším počtom "poštových" dvojok pri príležitosti magického dátumu 22. 2. 2022.

11. 02. 2022

Pošta a poštové služby:
Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!

Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 07. 09. 2015 22:11

Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s. k zisku zlatej medaily v medzinárodnej súťaži „International Competition Class for issuing postal authorities UPU members countries and their territories“.

Základné informácie:Ďalší úspech Slovenskej pošty vo filatelii!


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov