Filatelistická olympiáda

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania finále Filatelistickej olympiády.

05. 06. 2020

Ostatné správy:
Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať

Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 04. 09. 2019 13:20

Krátky (motivačný) úvod do tematickej aukcie zameranej na olympijské hry a súťažný i nesúťažný šport (+ skauting)


Nechajme známky a celistvosti rozprávaťPrvá tematická aukcia FilaNotes


V týchto dňoch som spustil vlastnú aukciu FilaNotes, ktorá je zameraná na tematické aspekty ponúkaných známok, celistvostí a iných materiálov. Ako pilotnú som zvolil relatívne široko zbieranú olympijskú a športovú tematiku, vrátane sokolstva a ďalších nesúťažných druhov športových aktivít. A ku tomu som pribral skauting, ktorý zahŕňa v sebe aj športové aktivity. Nasledujúce tematické aukcie budú zamerané aj na ďalšie tematické oblasti a okruhy, podľa zberateľského záujmu a tiež podľa dostupnosti tematicky zaujímavých a filatelisticky hodnotných materiálov.


Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTINGPrečo tematická aukcia?


Tematická aukcia - reagujúc na rozširujúci sa počet zberateľov - nazerá na filatelistický materiál z pohľadu jeho tematickej využiteľnosti. Preto pridáva k bežnej kategorizácii podľa krajín, prípadne typov poštových služieb alebo typov materiálov, aj ich tematickú kategorizáciu - nestačí identifikovať a popísať „filatelistický“ aspekt materiálov, ale je potrebné určiť aj jeho - často neočakávané - tematické zaradenie. A čo je - v prípade mojej tematickej aukcie - podstatný rozdiel, jedna položka môže byť zaradená vo viacerých kategóriach súčasne. Napríklad, ak ide o celistvosť k olympijským hrám a na známke je zobrazený futbal a na pečiatke plavecký stadión, položku možno nájsť v kategóriaách olympijské hry, futbal i plávanie. Ukazuje sa tým tematická variabilita materiálov, ktorá zvyšuje ich tematickú hodnotu a teda zberateľský záujem. A je len na zberateľovi, aby si vybral námet, ktorý mu vyhovuje a považuje za najvhodnejší.


Kategorizácia položiek


Položky aukcie sú kategorizované podľa štyroch tematických okruhov (Olympijské hry a veľké športové podujatia, Športy a športové disciplíny, Základná telesná výchova/Sokolstvo a Skauting), v rámci nich - ak je to potrebné - do menších podokruhov. Ponechal som aj kategorizáciu položiek podľa krajín vydania/použitia (individuálne európske krajiny a ostatné krajiny sveta združené podľa svetadielov) a tiež kategorizáciu podľa typu tematicky relevantného materiálu (Známky - zvláštnosti a špeciality, Príležitostné pečiatky, Strojové propagačné pečiatky, Celinové obálky (obrazové), Poštové lístky (obrazové), Odtlačký výplatných strojov, atď. a tiež Pohľadnice, Kašety, nálepky a autogramy). Isté nóvum - ktoré verím, že uvítate - je zaradenie jednej položky s tým istým číslom v jednom alebo viacerých teamtických kategóriách, resp. okruhoch a súčasne v príslušnej krajine a medzi zaujímavými typmi materiálu.
V praxi to znamená, že napríklad československý obrazový poštový lístok XI. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE 1948 (CDV 90 č. 11 - Cvičenie na kruhoch) je zaradený z pohľadu tematického v okruhoch: Olympijské hry a veľké športové podujatia - Letné olympijské hry, Športové disciplíny - športová gymnastika a tiež v Základná telesná výchova - Sokolstvo, z pohľadu teritoriálneho v časti Československo (1945 - 1992) a z pohľadu typu materiálu v časti Poštové lístky (obrazové). Vždy ide o jednu a tú istú aukčnú položku s tým istým číslom, uvedenie vo viacerých kategóriach a okruhoch pomáha zberateľom lepšie vnímať jeho tematickú využiteľnosť.

ČESKOSLOVENSKO 1948 - XI. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE 1948 (CDV 90 č. 11 - Cvičenie na kruhoch)8

Pol. 183 - ČESKOSLOVENSKO 1948 - XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (Cvičenie na kruhoch)

Poštovo použitý obrazový poštový lístok 1,50 zo série XI. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE 1948 (CDV 90 č. 11 - Cvičenie na kruhoch) s pečiatkou vlakovej pošty JÁNSKÉ LÁZNĚ - SVOBODA nad ÚPOU - PARDUBICE č. 107 * -5 VIII 48 (a) zaslaný vo vnútrozemí (správna frankatúra vo vnútrozemskom styku).
Na obrázku je zobrazený Jan Gajdoš (1903 - 1945), dlholetý športový gymnasta, člen Sokola Brno, profesor telesnej výchovy, štvornásobný majster sveta v športovej gymnastike, účastník LOH 1936 (4. miesto v súťaži družstiev).Tematická využiteľnosť vďaka tematickému výskumu


Pekným príkladom tematickej využiteľnosti je napríklad pohľadnica so známkou a propagačnou strojovou pečiatkou k Zimný olympijským hrám CORTINA D´AMPEZZO 1956. Poviete si, že takých je mnoho, no ak sa pozrieme na ňu bližšie, nie je to až taký bežný materiál.
Zaradenie do časti Ľadový hokej naznačuje, že strojová propagačná pečiatka odkazuje nielen na ZOH 1956 všeobecne, ale na olympijský turnaj v ľadovom hokeji. A odtiaľ je už len krôčik k zisteniu, že to bol olympijský turnaj, na ktorom získali sovietski hokejisti prvákrát zlaté olympijské medaily, čím ukončili hegemóniu kanadských hokejových výberov (= významný medzník v histórii ľadového hokeja). A ak chceme byť ešte presnejší, v deň použitia pečiatky (2. február 1956) sa uskutočnili dva zápasy: Kanada - Nemecko 10:0 a Sovietsky zväz - Československo 7:4. A ak ideme ešte hlbšie zistíme, že za sovietsky výber hral Vsevolod Bobrov, považovaný nielen za najlepšieho sovietskeho hokejistu ale aj futbalistu a hráča haokeja s loptičkou! Okrem zlatej medaily zo ZOH 1956 sa zúčastnil ako futbalista LOH 1952 (= významná odobnosť sovietskeho športu a zimných i letných olypijských hier). Na druhej strane za kanadský výber chytal Denis Brodeur - otec vynikajúceho kanadského brakára Martina Brodeura a hlavne jeden z najvýznamnejších fotografov kanadsko-americkej NHL v histórii (= významná osobnosť kanadského hokeja a NHL). A mohli by sme pokračovať.... ako vidno z jednej celistvosti sa dá vyčítať množstvo informácií, ktoré ju zaraďujú do viacerých tematických oblastí a razom sa stáva ozdobou tematickej zbierky a súťažného exponátu.

TALIANSKO 1956 - Zimné olympijské hry CORTINA D´AMPEZZO 1956 (ľadový hokej)

Pol. 231 - TALIANSKO 1956 - Zimné olympijské hry CORTINA D´AMPEZZO 1956 (ľadový hokej)

Pohľadnica frankovaná príležitostnou známkou L 12 VII GIOCCHI OLIMPICI INVERNALI / CORTINA 1956 - STADIO DELLO SCI s vyobrazením bežeckého areálu a olympijských kruhov, s propagačnou strojovou pečiatkou CORTINA STADIO DEL ...O * VII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI * 2 II. 1956 s vložkou CORTINA 1956 / HOCKEY SU GHIACCIO (Olympijské kruhy a Dolomiti) zaslaná do Československa (správna frankatúra do Európy).


Iným pekným príkladom tematickej využiteľnosti vďaka hlbokému tematickému výskumu je známa nevydaná československá známka z roku 1984, ktorá sa objavila v niekoľkých exemplároch dokonca aj na obálke s pečiatkou 066 01 HUMENNÉ 1 (a v tejto aukcii ju môžete nájsť). Je ozdobou každej tradičnej aukcie, kde sa záujemcovia na ňu pozerajú primárne z pohľadu filatelistickej výnimočnosti - ako na exemplár do zbierky rarít povojnového Československa.
Z iného širšieho zorného uhla - z tematického pohľadu - táto známka poskytuje viacero ďalších možností využitia, ktoré zvyšujú záber potenciálnych záujemcov. Prvým (prvoplánovým) tematickým motívom je zobrazená atlétka - skokanka do výšky, ktorá skáče cez latku a možno analyzovať jej štýl skoku - pravdepodobne Fosburyho flop, prípadne vtedajšie športové oblečenie (= história a vývoj ľahkej atletiky a konkrétne (ženského) skoku do výšky). Ďalšou trochu širšou, no stále ešte graficky dokladovateľnou témou je olympijské hnutie a olympijské hry, ktoré súvisia s (ne)vydaním známky a sú na nej priamo symbolizované päťfarebnými olympijskými kruhmi. Je tu však aj iný - na prvý pohľad nie zjavný - no o to zaujímavejší tematický okruh, ktorý súvisí s dôvodom nevydania pôvodnej známky s nápismi. Áno, politika, konkrétne studená vojna – súperenie dvoch znepriatelených táborov, ktoré súperia všade kde sa dá, šport a dokonca olympiády nevynímajúc, v ktorej dôsledku pripravovaná známka (a celá pôvodne olympijská séria) s nápismi HRY XXIII. OLYMPIÁDY / LOS ANGELES / 1984 neuzrela svetlo sveta. Aspoň nie v takej forme ako bola naplánovaná a ako ju autor navrhol. Lebo, priznajme si, známky, ktoré nakoniec vyšli pod názvom Šport – olympijské hnutie, bez nápisov s prázdnymi plochami patria medzi graficky nie veľmi vydarené. A aj dnes vypovedajú o vtedajšej politickej situácií, demagógii vládnucej strany, ktorá dokonca prinútila niektorých špičkových československých športovcov obhajovať rozhodnutie bojkotovať LOH 1984 (a zúčastniť sa konkurenčných športových súťaží socialistických krajín). A to sú všetko námety, ktoré robia túto známku atraktívnu pre ďalšiu relatívne širokú rodinu zberateľov...ČESKOSLOVENSKO 1984 - Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika)

ČESKOSLOVENSKO 1984 - Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika)

Pol. 308 - ČESKOSLOVENSKO 1984 - Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika)

Hore vydaná známka, dole obálka bez adresy s nevydanou známkou 1 Kčs Letné olympijské hry LOS ANGELES 1984 / Šport - Olympijské hnutie (Ľahká atletika) s čiernym textom: "HRY XXIII. OLYMPIÁDY / LOS ANGELES / 1984" a čiernou farbou orámovanými olympijskými kruhmi opečiatkovaná z ochoty dennou pečiatkou 06601 HUMENNÉ * -6.12.84 - 24 1c
(nevydaná známka na obálke s pečiatkou - mimoriadne vzácne!).Pozvanie


Známok alebo celistvostí s podobne širokou paletou tematických motívov je v tejto aukcii viac (napríklad populárne modré známky MAFEKING alebo autentické doklady, často, žiaľ, tragických himalájskych expedícií, kde podpis na pohľadnici je niekedy to posledné čo po horolezcovi, ktorý sa z výpravy nevrátil, zostalo), preto vás do nej pozývam. Ak už nie dražiť, aspoň sa pozrieť, ktoré známky a pekné celistvosti, či dokonca pohľadnice sú vo vyššie uvedených športových námetoch hľadané a ktoré tam niekedy celkom prekvapivo tiež patria a pritom by ste ani netušili dôvod.

Vopred ďakujem a želám príjemnú zábavu:


Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTINGAutor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov