Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Obálka prvého dňa:
Technické pamiatky - Most Kráľová pri Senci

Technické pamiatky - Most Kráľová pri Senci
Deň vydania: 05. 09. 2007
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Technické pamiatky - Most Kráľová pri Senci.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Technické pamiatky - Most Kráľová pri Senci.

Deň vydania: 5. 9. 2007
Autor výtvarného návrhu: Marián Čapka
Rytec FDC: Juraj Vitek
Návrh na pečiatku: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov