EUROPA 2021: Ohrozená príroda - Tetrov hlucháň

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Ohrozená príroda - Tetrov hlucháň

07. 05. 2021

Príležitostná pečiatka:
Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene
Deň používania: 06. 09. 2007
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti výročia Technickej univerzity vo Zvolene.
Príležitostná ručná pečiatka pri príležitosti výročia Technickej univerzity vo Zvolene.

Deň používania: 6. 09. 2007
Pošta: Zvolen 1
Farba: čierna
Autor: Peter Gašperan
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov