Známkové územia - Kurónsko (II.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (II. časť).

26. 02. 2021

Služobná obálka:
Tatranský omnibus (MDPT SR)

Tatranský omnibus (MDPT SR)
Deň vydania: 01. 12. 2004
 

Služobná obálka Tatranský omnibus (MDPT SR).
Služobná obálka
Tatranský omnibus (MDPT SR)


Deň vydania: 1. 12. 2004
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: Ľubomír Guman
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov