Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu
Deň používania: 26. 09. 2009
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
Príležitostná ručná pečiatka
Svetový deň cestovného ruchu


Deň používania: 26. 9. 2009
Pošta: Fiľakovo
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov