Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.

10. 09. 2022

Filatelistické výstavy:
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022

Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022
Miesto: Groupama Aréna, Üllői út 129, Budapešť (Maďarsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 31. 03. 2022 - 03. 04. 2022

Informácie o Svetovej filatelistickej výstave HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko).


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)


Svetová filatelistická výstava


HUNFILEX 2022


(špecializovaná WSC svetová filatelistická výstava pod patronátom FIP a s dohľadom FEPA)Základné informácie


Organizátor/Usporiadateľ: Výstavu HUNFILEX 2022 organizuje Národná federácia maďarských filatelistov (MABÉOSZ) s podporou Ministerstvom ľudských zdrojov v spolupráci s Maďarskou poštou.

Termín: Výstava HUNFILEX 2022 bude otvorená 31. marca 2022 a ukončená 3. apríla 2022.

Miesto konania: Výstava HUNFILEX 2022 sa bude konať v Groupama Aréna, Üllői út 129., Budapešť, Maďarsko.

Rozsah: K dispozícii bude približne 1600 výstavných rámov.

Oficiálny hotel výstavy (ubytovanie národných komisárov a porotcov): Mercure Budapest Korona Hotel, Kecskeméti u. 14, Budapešť, Maďarsko.

Výstavný informačný bulletin č. 1: HUNFILEX 2022 - Bulletin 1 (PDF)


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Svetovej filatelistickej výstavy HUNFILEX 2022: HUNFILEX 2022 - IREX (PDF)


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes (Nesúťažné triedy)


» A/ Court of Honour (Čestný dvor)

» B/ Invited Exhibits (Pozvané exponáty)


Competitive Classes (Súťažné triedy)


» Class 1. World Stamp Championship Class (Traditional Philately, Postal History and Thematic Philately exhibits)

» Class 2. Traditional Philately (Trieda tradičnej/teritoriálnej filatelie)

» » A/ Hungary – National Class

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 3. Postal History (Trieda poštovej histórie)

» » A/ Hungary – National Class

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 4. Revenue (Trieda kolkov)

» Class 5. Thematic Philately (Trieda tematickej filatelie)

» » A/ Nature

» » B/ Culture

» » C/ Science

» Class 6. Open Philately (Otvorená trieda)

» Class 7. One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » (A) Traditional Philately (TR), see Class 2,

» » (B) Postal History (PH), see Class 3.

» » (C) Thematic Philately (TH), see Class 4.

» Class 8. Philatelic Literature (Filatelistická literatúra)

» » A/ Philatelic books and research papers

» » B/ Philatelic magazines and periodicals

» » C/ Catalogues


Národný komisár ZSF


Národný komisár ZSF pre Svetovú filatelistickú výstavu HUNFILEX 2022: Péter Csicsay

Kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Zoznam prijatých exponátov členov ZSF


» Class 2. Traditional Philately (Trieda tradičnej/teritoriálnej filatelie)

» » 2A - Martin Jurkovič - Carpatho-Ukraine 1945

» » 2A - Ottó Piszton - Perfins in Hungary

» » 2B - Pavol Lazar - Czechoslovakia, 1918-1939

» Class 3. Postal History (Trieda poštovej histórie)

» » 3A - Péter Csicsay - The Postal History of Kingdom of Hungary 1900-1918

» » 3A - František Divok - The Postal Service in Spis County by 1920

» » 3A - Martin Jurkovič - Postal History of Carpatho-Ukraine 1786-1945

» » 3A - Ladislav Fekete - The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.

» Class 7. One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » 7A - Martin Jurkovič - Children Sheet

» Class 8. Philatelic Literature (Filatelistická literatúra)

» » 8A - Miroslav Bachratý - Slovakia 1938-1945 Postal History


Dôležité termíny


» 30. 3. 2022 – Otvorenie výstavy

» 3. 4. 2022 – Ukončenie výstavy


Filatelistická dokumentácia


Dvojica príležitostných poštových známok (8. 4. 2021)


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)

Dvojica príležitostných poštových známok (4. 3. 2022)


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)

Známka s personalizovaným kupónom (10. 2. 2022)


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)Mapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov