AICO Annual Report 2021 - Annual report of the International Association of Olympic Collectors for 2021

Overview of the activities of the International Association of Olympic Collectors AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) for 2021 in the form of an official annual report.

07. 08. 2022

Philatelic Exhibitions:
World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022

World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022
Location: Groupama Aréna, Üllői út 129, Budapešť (Maďarsko)
Entry: Unspecified
Date: 31. 03. 2022 - 03. 04. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022 in Budapest (Hungary).


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)


Svetová filatelistická výstava


HUNFILEX 2022


(špecializovaná WSC svetová filatelistická výstava pod patronátom FIP a s dohľadom FEPA)Základné informácie


Organizátor/Usporiadateľ: Výstavu HUNFILEX 2022 organizuje Národná federácia maďarských filatelistov (MABÉOSZ) s podporou Ministerstvom ľudských zdrojov v spolupráci s Maďarskou poštou.

Termín: Výstava HUNFILEX 2022 bude otvorená 31. marca 2022 a ukončená 3. apríla 2022.

Miesto konania: Výstava HUNFILEX 2022 sa bude konať v Groupama Aréna, Üllői út 129., Budapešť, Maďarsko.

Rozsah: K dispozícii bude približne 1600 výstavných rámov.

Oficiálny hotel výstavy (ubytovanie národných komisárov a porotcov): Mercure Budapest Korona Hotel, Kecskeméti u. 14, Budapešť, Maďarsko.

Výstavný informačný bulletin č. 1: HUNFILEX 2022 - Bulletin 1 (PDF)


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Svetovej filatelistickej výstavy HUNFILEX 2022: HUNFILEX 2022 - IREX (PDF)


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes (Nesúťažné triedy)


» A/ Court of Honour (Čestný dvor)

» B/ Invited Exhibits (Pozvané exponáty)


Competitive Classes (Súťažné triedy)


» Class 1. World Stamp Championship Class (Traditional Philately, Postal History and Thematic Philately exhibits)

» Class 2. Traditional Philately (Trieda tradičnej/teritoriálnej filatelie)

» » A/ Hungary – National Class

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 3. Postal History (Trieda poštovej histórie)

» » A/ Hungary – National Class

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 4. Revenue (Trieda kolkov)

» Class 5. Thematic Philately (Trieda tematickej filatelie)

» » A/ Nature

» » B/ Culture

» » C/ Science

» Class 6. Open Philately (Otvorená trieda)

» Class 7. One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » (A) Traditional Philately (TR), see Class 2,

» » (B) Postal History (PH), see Class 3.

» » (C) Thematic Philately (TH), see Class 4.

» Class 8. Philatelic Literature (Filatelistická literatúra)

» » A/ Philatelic books and research papers

» » B/ Philatelic magazines and periodicals

» » C/ Catalogues


Národný komisár ZSF


Národný komisár ZSF pre Svetovú filatelistickú výstavu HUNFILEX 2022: Péter Csicsay

Kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Zoznam prijatých exponátov členov ZSF


» Class 2. Traditional Philately (Trieda tradičnej/teritoriálnej filatelie)

» » 2A - Martin Jurkovič - Carpatho-Ukraine 1945

» » 2A - Ottó Piszton - Perfins in Hungary

» » 2B - Pavol Lazar - Czechoslovakia, 1918-1939

» Class 3. Postal History (Trieda poštovej histórie)

» » 3A - Péter Csicsay - The Postal History of Kingdom of Hungary 1900-1918

» » 3A - František Divok - The Postal Service in Spis County by 1920

» » 3A - Martin Jurkovič - Postal History of Carpatho-Ukraine 1786-1945

» » 3A - Ladislav Fekete - The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.

» Class 7. One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » 7A - Martin Jurkovič - Children Sheet

» Class 8. Philatelic Literature (Filatelistická literatúra)

» » 8A - Miroslav Bachratý - Slovakia 1938-1945 Postal History


Dôležité termíny


» 30. 3. 2022 – Otvorenie výstavy

» 3. 4. 2022 – Ukončenie výstavy


Filatelistická dokumentácia


Dvojica príležitostných poštových známok (8. 4. 2021)


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)

Dvojica príležitostných poštových známok (4. 3. 2022)


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)

Známka s personalizovaným kupónom (10. 2. 2022)


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)Mapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists