Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

30. 12. 2021

Philatelic Exhibitions:
World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022

World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022
Location: Kultúrne centrum BÁLNA, Fővám tér 11-12., Budapešť (Maďarsko)
Entry: Unspecified
Date: 30. 03. 2022 - 03. 04. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022 in Budapest (Hungary).


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)


Svetová filatelistická výstava


HUNFILEX 2022


(špecializovaná WSC svetová filatelistická výstava pod patronátom FIP a s dohľadom FEPA)Základné informácie


Organizátor/Usporiadateľ: Výstavu HUNFILEX 2022 organizuje Národná federácia maďarských filatelistov (MABÉOSZ) s podporou Ministerstvom ľudských zdrojov v spolupráci s Maďarskou poštou.

Termín: Výstava HUNFILEX 2022 bude otvorená 31. marca 2022 a ukončená 3. apríla 2022.

Miesto konania: Výstava HUNFILEX 2022 sa bude konať v Kultúrnom centre BÁLNA (H-1093, Budapešť, Fővám tér 11-12.).

Rozsah: K dispozícii bude približne 1600 výstavných rámov.

Výstavný informačný bulletin č. 1: HUNFILEX 2022 - Bulletin 1 (PDF)


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Svetovej filatelistickej výstavy HUNFILEX 2022: HUNFILEX 2022 - IREX (PDF)


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes (Nesúťažné triedy)


» A/ Court of Honour (Čestný dvor)

» B/ Invited Exhibits (Pozvané exponáty)


Competitive Classes (Súťažné triedy)


» Class 1. World Stamp Championship Class (Traditional Philately, Postal History and Thematic Philately exhibits)

» Class 2. Traditional Philately (Trieda tradičnej/teritoriálnej filatelie)

» » A/ Hungary – National Class

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 3. Postal History (Trieda poštovej histórie)

» » A/ Hungary – National Class

» » B/ Europe

» » C/ America

» » D/ Asia, Oceania and Africa

» Class 4. Revenue (Trieda kolkov)

» Class 5. Thematic Philately (Trieda tematickej filatelie)

» » A/ Nature

» » B/ Culture

» » C/ Science

» Class 6. Open Philately (Otvorená trieda)

» Class 7. One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » (A) Traditional Philately (TR), see Class 2,

» » (B) Postal History (PH), see Class 3.

» » (C) Thematic Philately (TH), see Class 4.

» Class 8. Philatelic Literature (Filatelistická literatúra)

» » A/ Philatelic books and research papers

» » B/ Philatelic magazines and periodicals

» » C/ Catalogues


Národný komisár ZSF


Národný komisár ZSF pre Svetovú filatelistickú výstavu HUNFILEX 2022: Péter Csicsay

Kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Zoznam prijatých exponátov členov ZSF


» Class 2. Traditional Philately (Trieda tradičnej/teritoriálnej filatelie)

» » 2A - Martin Jurkovič - Carpatho-Ukraine 1945

» » 2A - Ottó Piszton - Perfins in Hungary

» » 2B - Pavol Lazar - Czechoslovakia, 1918-1939

» Class 3. Postal History (Trieda poštovej histórie)

» » 3A - Péter Csicsay - The Postal History of Kingdom of Hungary 1900-1918

» » 3A - František Divok - The Postal Service in Spis County by 1920

» » 3A - Martin Jurkovič - Postal History of Carpatho-Ukraine 1786-1945

» » 3A - Ladislav Fekete - The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.

» Class 7. One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » 7A - Martin Jurkovič - Children Sheet

» Class 8. Philatelic Literature (Filatelistická literatúra)

» » 8A - Miroslav Bachratý - Slovakia 1938-1945 Postal History


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky:

» pre súťažné 5- a 8-rámové exponáty 70 € za výstavný rám,

» pre jednorámové exponáty 100 € za výstavný rám,

» pre exponáty filatelistickej literatúry 75 € za exponát.


Dôležité termíny


» 31. 1. 2022 – Úhrada výstavných poplatkov (národný komisár vyberie výstavné poplatky od vystavovateľov a odošle ich organizačnému výboru)

» 31. 1. 2022 – Zaslanie exponátov literatúry

» 30. 3. 2022 – Otvorenie výstavy

» 3. 4. 2022 – Ukončenie výstavy


Filatelistická dokumentácia


Dvojica príležitostných poštových známok (8. 4. 2021)


Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)
Svetová filatelistická výstava HUNFILEX 2022 v Budapešti (Maďarsko)Mapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: World Stamp Exhibition HUNFILEX 2022.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists