Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Príležitostná pečiatka:
Svätý rok milosrdenstva

Svätý rok milosrdenstva
Deň používania: 01. 04. 2016
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná na počesť Svätého roku milosrdenstva.


Textový motív: SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Obrazový motív: Ježiš Kristus, náboženské motívy.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov