Pošta: Svätý rok milosrdenstva - www.postoveznamky.sk

Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 26. 5. 2020)

26. 05. 2020

Príležitostná pečiatka:
Svätý rok milosrdenstva

Svätý rok milosrdenstva
Deň používania: 01. 04. 2016
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná na počesť Svätého roku milosrdenstva.


Textový motív: SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Obrazový motív: Ježiš Kristus, náboženské motívy.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov