Pošta: Svätý Kliment Sedmopočetník - www.postoveznamky.sk

Medzinárodná písomná a on-line filatelistická aukcia ALBUM (Michal Zika)

Pozvanie na medzinárodnú písomnú a on-line filatelistickú aukciu ALBUM (Michal Zika) s on-line licitovaním cez LiveBid.cz

01. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Svätý Kliment Sedmopočetník

Svätý Kliment Sedmopočetník
Deň používania: 21. 07. 2016
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 1100. výročia úmrtia Svätého Klimenta Sedmopočetníka.


Textový motív: SEDMOPOČETNÍK SVÄTÝ KLIMENT / +916

Obrazový motív: Požehnávajúci Svätý Kliment Sedmopočetník v rúchu s dvojkrížom.

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov