Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Svätý Ján Pavol II. - Výstava

Svätý Ján Pavol II. - Výstava
Deň používania: 16. 10. 2014
Koniec platnosti: 16. 10. 2014
 
Pošta: TRENČIANSKA TEPLÁ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti výstavy Svätý Ján Pavol II. v Trenčianskej Teplej.


Textový motív: SVÄTÝ JÁN PAVOL II. / VÝSTAVA

Obrazový motív: Portrét Jána Pavla II.

Výtvarný návrh pečiatky: Ján Vallo

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov