Umenie: Matthäus Merian (1593 – 1650) - Pohľad na Bratislavu zo severu

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením medirytiny Matthäusa Meriana staršieho (1593 – 1650) s pohľadom na Bratislavu zo severu

18. 10. 2021

Príležitostná pečiatka:
Svätopluk - kráľ veľkomoravskej ríše

Svätopluk - kráľ veľkomoravskej ríše
Deň používania: 08. 03. 2019
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 1125. výročia úmrtia Svätopluka


Textový motív: SVÄTOPLUK - KRÁĽ VEĽKOMORAVSKEJ RÍŠE / 894 (letopočet)

Obrazový motív: Svätopluk s mečomi ako jazdec na koni, štít so slovenským znakom

Tematický popis a súvislosti:

Svätopluk (I.) (v dobových textoch o. i. Sventopulk, Zventapu, Zwentibald, Zuendibolch, Suatopluk; okolo 830 – 894) bol od 50. rokov 9. storočia kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva a Rastislavovým spoluvládcom a od roku 871 do roku 894 tretím a najvýznamnejším panovníkom Veľkej Moravy (podľa niektorých zdrojov mal titul rex, čo znamená kráľ). Dátum jeho narodenia nie je známy, zomrel v roku 894. Pochádzal z rodu Mojmírovcov.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov