Pošta: Sv. Ján Nepomucký na Zúgove - www.postoveznamky.sk

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Zhodnotenie plánovaného spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW.

03. 04. 2020

Príležitostná pečiatka:
Sv. Ján Nepomucký na Zúgove

Sv. Ján Nepomucký na Zúgove
Deň používania: 23. 06. 2016
 
Pošta: NOVÉ ZÁMKY 2
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Nových Zámkoch pri príležitosti Sv. Ján Nepomucký na Zúgove.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov