Vianoce 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2024 s námetom Mobiliára z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove.

31. 10. 2024

Organizovaná filatelia:
Stretnutie znalcov a zberateľov Podkarpatskej Rusi na výstave PRAGA 1988

Stretnutie znalcov a zberateľov Podkarpatskej Rusi na výstave PRAGA 1988
Autor: Martin Jurkovič (fotodokumentácia z archívu autora)
Publikované: 11. 04. 2012 10:20

Zaujímavé sledovanie filatelistických osobností na jednej fotografii - znalcov a zberateľov Podkarpatskej Rusi.

V marci 2012 sa mi dostala do rúk farebná fotografia pomerne dobrej kvality, z ktorej som okamžite spoznal len dve osoby, ktoré priniesli podstatnú časť informácií o známkach, ktoré poznáme ako užhorodská pretlač na maďarských známkach a vytvorili základy zbierania a tvorby zbierok z teritória Podkarpatskej Rusi.


Stretnutie znalcov a zberateľov Podkarpatskej Rusi na výstave PRAGA 1988


Na fotografii pri stole sedel v strede Michal Dobej a vedľa neho na pravej strane Miroslav Blaha v modrom obleku. O ostatných osobách na pohľadnici som nevedel nič.

Nakoľko som sa začal venovať poštovej histórii Podkarpatskej Rusi intenzívne od roku 2008 nemal som dostatok informácií o vývoji v tejto oblasti filatelie. Preto sa predo mnou otvorili dve otázky, ktoré som považoval za podstatné. V ktorom čase a kde bola urobená fotografia a kto sú ostatné osoby na fotografii.

Tak sa začalo hľadanie, pri ktorom som oslovil podľa mňa tých najpovolanejších, ktorí sa pohybujú alebo majú blízko k filatelistickému materiálu z Podkarpatskej Rusi a ľuďoch, ktorí sa točili okolo tohto teritória a pomohli by mi nájsť odpovede na otázky.

Ako prvý reagoval Michal Zika, ktorý potvrdil, že na fotografii je Dobej a Blaha a identifikoval ďalších dvoch stojacich a to z pravej strany na kraji - Cronin z Kanady a vedľa neho Rauch z Nemecka. O treťom zberateľovi s bradou a fúzami v modrej páskovanej košeli z ľavej strany predpokladal, že je Američan, ale nevedel jeho meno.

Miro Bachratý sa ozval v ten istý deň ako Michal a potvrdil, že na fotografii pozná Blahu.

Jiří Majer z Prahy obchodník, vydávateľ katalógu a sám zberateľ Podkarpatskej Rusi rozšíril identifikáciu o ďalšie osoby. Poznal na fotografii takmer všetkých, len nevedel presne k osobám priradiť mená. Určil presne, že tretí z ľavej strany sediaci pri stole je znalec John Bulat z USA, určil presne Raucha z Nemecka.

Posledný sa ozval Helmut Kobelbauer z Rakúska, vydavateľ internetového časopisu The Sub-Carpathian Messenger, ktorý jednoznačne určil takmer všetkých zberateľov a znalcov okrem jednej osoby, ktorá ostala nezodpovedanou otázkou a výzvou pre čitateľov tohto článku o pomoc, pri jej identifikácii. Michal Zika naznačil, že v roku 1988 na Prage boli prítomní Simády z Maďarska, Page zo Španielska a Markus z Rakúska. Možno neznáma osoba bola jedna z nich. Ich fotografie sa mi nepodarilo zohnať.


Stretnutie znalcov a zberateľov Podkarpatskej Rusi na výstave PRAGA 1988


Takže na fotografii sú identifikovaní títo znalci a zberatelia Podkarpatskej Rusi, ktorí v roku 1988 predstavovali absolútnu špičku v tejto oblasti, či už po stránke znaleckej alebo publikačnej činnosti a niektorí vystavovali na výstave PRAGA 1988 vrcholové zbierky.

Stojaci zľava doprava:
     Alphons Graaf, neznámy, Dominic Riccio, Hans Klein, Walter Rauch, Andrew Cronin.

Sediaci zľava doprava:
     John Bulat, Michal Dobej, Miloslav Blaha.

Treba pripomenúť, že takáto koncentrácia najlepších odborníkov je úplne ojedinelá a nemá obdobu. Ich stretnutie malo za následok mnohé podnety a výmenu informácií, ktoré vyústili v publikačnej a tvorivej činnosti, ktorú spustil v roku 1989 Miroslav Blaha svojim dielom Zakarpatsko a dva roky po ňom Béla Simády – Kárpátalja postatörténete.


Filatelistická príručka Miroslav Bláha - Zakraptsko   Filatelistická príručka Béla Simády – Kárpátalja postatörténete


Tieto diela sú dnes podstatné pri zbieraní a zostavovaní zbierky Podkarpatskej Rusi a sú takmer nedostižné a na filatelistickom trhu sa len zriedka vyskytujú.


Poďakovanie:
Za cenné informácie a spoločnosť pri hľadaní ďakujem Adalbertovi Riškovi (Ukrajina), Michalovi Zikovi a Miroslavovi Bachratému (Slovensko), Jiřímu Majerovi (Česká republika) a Helmutovi Kobelbauerovi (Rakúsko).
Poznámka redaktora:
Tento príspevok sme zverejnili ako ukážku, s čím sa zberateľ môže stretnúť, keď sa venuje svojej oblasti do hĺbky a snaží sa získať čo najviac informácií. Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že by hľadanie osôb na fotografii mohlo mať nejaký zmysel, som si však istý, že autor získal ďalšie informácie o svojej oblasti zbierania, dostal sa ku novým kontaktom a pravdepodobne aj k novým informačným zdrojom, článkom, príručkám a je dosť možné, že - možno nie dnes, ale časom určite - aj k novému materiálu.
Ak máte podobnú fotku, ktorá prináša spomienky na ľudí alebo akcie alebo hľadáte kontakty, prípadne zdroje informácií pre svoju zbierku, dajte nám vedieť. Radi vám pomôžeme v publikovaní vašich zistení alebo oslovení ďalších zberateľov pri získavaní nových informácií.
Kontakt na autora článku: Martin Jurkovic


Autor: Martin Jurkovič (fotodokumentácia z archívu autora)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov