Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

31. 08. 2023

Príležitostná pečiatka:
Sto rokov futbalu v Leviciach

Sto rokov futbalu v Leviciach
Deň používania: 02. 07. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti stého výročia futbalu v Leviciach (1911 - 2011).
Príležitostná ručná pečiatka
Sto rokov futbalu v Leviciach


Deň používania: 9. 7. 2010
Pošta: Kežmarok 1
Farba: čierna
Autor: Ivan Halász
Textový motív: 1911 - 2011 STO ROKOV FUTBALU V LEVICIACH
Obrazový motív: Erb futbalového klubu FK Slovan Levice.

Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov