Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - ulitník Vexillum svagrovskyi.

09. 09. 2022

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Štastné a veselé Vianočné sviatky 2011

Štastné a veselé Vianočné sviatky 2011
Deň vydania: 15. 12. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm + k 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Vianoce 2011 - Ľudový motív so želaním Šťastných a veselých Vianočných sviatkov 2011
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Štastné a veselé Vianočné sviatky 2011 (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Vianoce 2011: Ľudový motív so želaním Šťastných a veselých Vianočných sviatkov 2011 je klasifikovaný ako polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov