Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Šťastné a veselé Vianoce 2012 (vzor 2)

Šťastné a veselé Vianoce 2012 (vzor 2)
Deň vydania: 02. 12. 2012
Nominálna hodnota: 0,40 €
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Vianoce 2012 - Narodenie Krista so želaním šťastných a veselých Vianoc 2012
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Šťastné a veselé Vianoce 2012 (vzor 2) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Vianoce 2012: Narodenie Krista so želaním so želaním šťastných a veselých Vianoc 2012 je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: neznámy autor.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov