Obálka prvého dňa:
Šport - Bojové umenia

Šport - Bojové umenia
Deň vydania: 13. 03. 2009
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Šport - Bojové umenia
Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke
Šport - Bojové umenia


Deň vydania: 13. 3. 2009
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Piačka
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 3200 ks


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov