Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Poštová známka:
Spolok sv. Vojtecha

Spolok sv. Vojtecha
Deň vydania: 14. 09. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1185000

Poštová známka vydaná na počesť kultúrneho a vydavateľského rímskokatolíckeho Spolku sv. Vojtecha, dnes známeho najmä vydávaním duchovnej literatúry.


Textový motív: Spolok sv. Vojtecha / FIDEI ET SCIENTIAE (logotyp) / SSV (logotyp)

Obrazový motív: Kompozícia symbolických prvkov - kmeň stromu, portál budovy s nápisom Spolok sv. Vojtecha, uprostred znak SSV.

Tematický popis a súvislosti:

Spolok sv. Vojtecha vznikol ako výsledok národnouvedomovacieho procesu Slovákov a zo snáh posilniť duchovnú a národnú obrodu, vzdelanie a osvetu. Založil ho Dr. Andrej Radlinský v roku 1870 v Trnave, kde má doteraz svoje sídlo. Napriek neustálym prekážkam a snahám o zlikvidovanie činnosť SSV sa úspešne rozvíjala. Vydaniami Svätého písma, náboženskej literatúry, obľúbených kalendárov (Pútnik svätovojtešský), populárnych rodinných kroník (Nábožné výlevy), učebníc, podielových kníh, Katolíckych novín i časopisov pre deti prenikol medzi široké vrstvy obyvateľstva a v podstatnej miere sa pričinil o udomácnenie upravenej Štúrom kodifikovanej spisovnej slovenčiny. SSV združoval katolícku inteligenciu, pôsobil aj medzi Slovákmi v zahraničí. Ako jediný celonárodný spolok po zastavení činnosti Matice slovenskej suploval všetky jej činnosti. Podporoval budovanie knižníc, založil Katolícku akadémiu, postavil vlastnú tlačiareň, emisnou aktivitou sa vypracoval na najväčšie slovenské vydavateľstvo, podnietil vznik Katolíckej moderny. Komunistický režim takmer zlikvidoval SSV. V súčasnosti, po rokoch obmedzovania, nadväzuje na bohatú tradíciu edičnej činnosti a spolkový život sa obnovuje.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov