Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Poštová známka:
Slovenský skauting

Slovenský skauting
Deň vydania: 18. 05. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5 Sk
Rozmery známky: 33 x 33 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1312500

Príležitostná poštová známka vydaná na počesť 75. výročia Slovenského skautingu a 18. svetového stretnutia skautov - Jamboree - v Holandsku.


Textový motív: SLOVENSKÝ SKAUTING

Obrazový motív: Kresba skauta v zelenej farbe a červeno-modrý motív trikolóry a znak Slovenského skautingu.

Tematický popis a súvislosti:

Skautské hnutie je dobrovoľné, nepolitické, vychovávajúce mladých ľudí, prístupné všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva v súlade s cieľom, princípami a metódami stanovenými zakladateľom hnutia Robertom Baden-Powellom. Prvé slovenské skautské oddiely boli založené na jar roku 1919, 75.výročie svojho vzniku oslávil Slovenský skauting v roku 1994. 18. svetové stretnutie skautov - Jamboree - sa uskutočnilo v auguste 1995 v Holandsku. Známka je s dominujúcou kresbou skauta v zelenej farbe a červeno-modrým doplňujúcim motívom trikolóry a znaku Slovenského skautingu.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov