1400. výročie vzniku Samovej ríše

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 1400. výročie vzniku Samovej ríše v roku 623.

10. 10. 2023

Výstavy a exponáty:
Slovenské exponáty na filatelistickej výstave WIPA 2008 vo Viedni

Slovenské exponáty na filatelistickej výstave WIPA 2008 vo Viedni
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 25. 09. 2008 23:00

Hodnotenie slovenských exponátov na medzinárodnej filatelistickej výstave WIPA 2008 vo Viedni (Rakúsko).


V dňoch 18. - 21. septembra 2008 sa uskutočnila tradičná medzinárodná filatelistická výstava WIPA 2008, tentokrát ako plnohodnotná FEPA výstava s uznaním FIP.
Národným komisárom Slovenska bol Miroslav Bachratý, ktorý zabezpečil účasť 6 exponátov zberateľov zo Slovenska (1x trieda tradičnej filatelie, 2x trieda poštovej histórie, 1x trieda celín, 1x trieda námetovej filatelie a 1x otvorená trieda). Po zvážení vysokej kvality exponátov z celého sveta môžeme konštatovať, že naše exponáty obstáli veľmi dobre, i keď niektoré sa na výstaveho takejto úrovne objavili po prvý raz. Veď získať veľkú pozlátenú medailu, ako sa to podarilo P. Csicsayovi a pozlátenú medailu, ako sa to podarilo O. Földesovi na FEPA výstave v silnej celosvetovej konkurencii, nie je maličkosť. Obom ako aj ostatným autorom vystavených exponátov preto môžeme zablahoželať k dosiahnutým bodovým i medailovým oceneniam a zaželať im mnoho vytrvalosti a invencie, aby pokračovali v ich budovaní a aby sme sa mohli s nimi stretnúť aj na ďalšíh domácich i zahraničných výstavách.

Výsledné hodnotenie slovenských exponátov:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Péter Csicsay Poštová história Komárna Poštovej histórie Veľká pozlátená 88
Ondrej Földes Slovensko 1939 - 1945 Tradičnej filatelie Pozlátená 81
Otto Piszton Perfiny Madarska Poštovej histórie Veľká strieborná 76
Jozef Sobihard Československé poštové lístky TGM Celín Postriebrená 68
Igor Banás Jazdecký a dostihový šport Námetovej filatelie Postriebrená 67
Alexander Urminský Mlyny Orvorená trieda ... ...


Poznámka k otvorenej triede:

Podľa vyjadrenie slovenského komisára M. Bachratého, exponát A. Urminského (Mlyny) vystavený v otvorenej triede nedostal žiadne bodové hodnotenie, medailu ani diplom, dokonca nebol ani hodnotený, lebo otvorená trieda nebola na tejto výstave hodnotená (stále nepatrí medzi štandardné výstavné triedy). Špeciálna porota vybrala tri najlepšie exponáty, ktoré dostali nejaké ceny.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov