Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/2 (103)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL 2020/2 (103).

30. 03. 2020

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta získala Národnú cenu za kvalitu

Slovenská pošta získala Národnú cenu za kvalitu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 11. 11. 2013 00:07

Tlačová správa o významom ocenení Slovenskej pošty, a. s., ktorá získala "Národnú cenu SR za kvalitu 2013".

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov