Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta získala Národnú cenu za kvalitu

Slovenská pošta získala Národnú cenu za kvalitu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 11. 11. 2013 00:07

Tlačová správa o významom ocenení Slovenskej pošty, a. s., ktorá získala "Národnú cenu SR za kvalitu 2013".

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov