Šport a olympijské hry - XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 (známky)

Priebežne aktualizovaný prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných k XXXII. Letným olympijským hrám Tokio 2020.

13. 09. 2021

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta uzavrela 3. štvrťrok 2013 so ziskom

Slovenská pošta uzavrela 3. štvrťrok 2013 so ziskom
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 06. 11. 2013 00:26

Tlačová správa o pozitívnom financovaní Slovenskej pošty, a. s. za prvé tri kvartáli roku 2013.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov