Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

Krátka reportáž z otvorenia propagačnej filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

23. 09. 2020

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta sprevádzkovala novú automatickú triediacu linku

Slovenská pošta sprevádzkovala novú automatickú triediacu linku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.etrend.sk
Publikované: 23. 03. 2005 22:56

Informácia o uvedení do prevádzky novej automatickej triediacej linky v Hlavnom spracovateľskom stredisku (HSS) Zvolen 022.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov