Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta poskytuje zľavy, ktoré nevie vysvetliť

Slovenská pošta poskytuje zľavy, ktoré nevie vysvetliť
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pravda.sk
Publikované: 21. 02. 2011 16:33

Reportáž o zvláštnych praktikách manažmentu Slovenskej pošty, a. s.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov