Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.

03. 03. 2023

Poštová známka:
Slovakia Summit 2005

Slovakia Summit 2005
Deň vydania: 24. 02. 2005
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 25 Sk

Poštová známka vydaná pri príležitosti stretnutia prezidentov USA (G. Bush) a Ruska (V. Putin) pod názvom SLOVAKIA SUMMIT 2005 v Bratislave.
Rozmery známky: 40 x 26 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Agentúra Enterprise, s.r.o.
Tlačiareň: WSP - Cartor, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 200 000 ks.
WNS: SK004.05
Textový motív: 24. 2. 2005 / BUSH PUTIN / SLOVAKIA SUMMIT 2005
Obrazový motív: Americká, slovenská a ruská zástava, Bratislavský hrad.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov