Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014

Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 06. 02. 2014 12:15

Fotoreportáž zo slávnostného sľubu slovenských olympionikov a následného predstavenia novej slovenskej poštovej známky XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014 na Bratislavskom hrade.

Vo štvrtok 30. januára 2014 sa v Rytierskej sále Bratislavského hradu uskutočnil tradičný slávnostný sľub slovenských olympionikov nominovaných na XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014 do rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Po skončení slávnostného sľubu sa väčšina pozvaných hostí pobrala do reprezentačných priestorov, kde sa okrem malého pohostenia, uskutočnilo slávnostné predstavenie novej slovenskej poštovej známky XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014, ktoré vydáva Slovenská pošta, a.s. a mincového kompletu k XXII. Zimným olympijským hrám Soči 2014, ktoré vyrazila Mincovňa Kremnica.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Nová olympijská poštová známka a mincový komplet boli predstavené za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Je to po prvýkrát, čo sa podarilo vďaka aktivite členov Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) dostať uvedenie resp. predstavenie novej poštovej známky na takú významnú udalosť akou je slávnostný sľub olympionikov u prezidenta SR. Vďaka tomu známka získala patričnú publicitu vo všetkých dôležitých slovenských médiách.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Predstavenia sa okrem prezidenta SR zúčastnili aj viacerí ministri vlády SR, členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková, predseda SOV František Chmelár, predseda predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. Tomáš Drucker, autor výtvarného návrhu známky akad. mal. Igor Piačka, väčšina slovenskej olympijskej výpravy a ďalší hostia.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Medzi zúčastnenými boli aj zástupcovia SSOŠZ, ktorý si toto podujatie náležite užívali. A samozrejme, nezabudli si nechať podpísať pozvánky, dekréty a iné suveníry od pána prezidenta SR, prezidenta SOV a ďalších významných hostí.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014  Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


A kto obišiel najlepšie? No predsa umelec!

                                                                                                                                Inšpirácii sa medze nekladú....


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov