The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Solemn promise by Slovak Olympians and introduction of Slovak postage stamp Sochi 2014

Solemn promise by Slovak Olympians and introduction of Slovak postage stamp Sochi 2014
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 02. 2014 12:15

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Fotoreportáž zo slávnostného sľubu slovenských olympionikov a následného predstavenia novej slovenskej poštovej známky XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014 na Bratislavskom hrade.

Vo štvrtok 30. januára 2014 sa v Rytierskej sále Bratislavského hradu uskutočnil tradičný slávnostný sľub slovenských olympionikov nominovaných na XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014 do rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Po skončení slávnostného sľubu sa väčšina pozvaných hostí pobrala do reprezentačných priestorov, kde sa okrem malého pohostenia, uskutočnilo slávnostné predstavenie novej slovenskej poštovej známky XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014, ktoré vydáva Slovenská pošta, a.s. a mincového kompletu k XXII. Zimným olympijským hrám Soči 2014, ktoré vyrazila Mincovňa Kremnica.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Nová olympijská poštová známka a mincový komplet boli predstavené za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Je to po prvýkrát, čo sa podarilo vďaka aktivite členov Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) dostať uvedenie resp. predstavenie novej poštovej známky na takú významnú udalosť akou je slávnostný sľub olympionikov u prezidenta SR. Vďaka tomu známka získala patričnú publicitu vo všetkých dôležitých slovenských médiách.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Predstavenia sa okrem prezidenta SR zúčastnili aj viacerí ministri vlády SR, členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková, predseda SOV František Chmelár, predseda predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. Tomáš Drucker, autor výtvarného návrhu známky akad. mal. Igor Piačka, väčšina slovenskej olympijskej výpravy a ďalší hostia.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Medzi zúčastnenými boli aj zástupcovia SSOŠZ, ktorý si toto podujatie náležite užívali. A samozrejme, nezabudli si nechať podpísať pozvánky, dekréty a iné suveníry od pána prezidenta SR, prezidenta SOV a ďalších významných hostí.


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014  Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


A kto obišiel najlepšie? No predsa umelec!

                                                                                                                                Inšpirácii sa medze nekladú....


Slávnostný sľub slovenských olympionikov a predstavenie olympijskej známky Soči 2014


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists