Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

07. 08. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Jozef Božetech Klemens - Portrét pani Juppovej v Liptovskom Mikuláši

Slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Jozef Božetech Klemens - Portrét pani Juppovej v Liptovskom Mikuláši
Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 25. 10. 2017

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Jozef Božetech Klemens - Portrét pani Juppovej v Liptovskom Mikuláši.Poštová známka Umenie: Jozef Božetech Klemens - Portrét pani Juppovej

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš a Klub filatelistov 53-06 Liptovský Mikuláš vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Jozef Božetech Klemens - Portrét pani Juppovej, ktoré sa uskutoční 25. októbra 2017 od 14:00 v priestoroch Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Liptovský Mikuláš 1.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Jozef Božetech Klemens - Portrét pani Juppovej


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov