125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880)

Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880)
Miesto: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, Trnava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 06. 2016

Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880) v Trnave.Poštová známka Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880)

Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, KF ZSF Tirnavia a Slovenská pošta, a. s. vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie poštovej známky z emisného radu Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 16. 6. 2016 od 16:00 v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Trnava 1.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov