200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave pripomínajúca 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie.

01. 07. 2022

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK
Autor: Milan Šajgalík (fotografie Cyprian Biro, Milan Šajgalík)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 22. 04. 2017 22:42

Fotoreportáž zo slávnostného otvorenia výstavy SVET ZNÁMOK v Nitre.

V piatok 10. 3. 2017 sa v Nitre uskutočnilo za účasti predstaviteľov mesta Nitra, Ministerstva dopravy. SR, Slovenskej pošty/POFISu, ZSF, OC Mlyny, filatelistickej obce a divákov, slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNAMOK. Výstavu pripravili nitrianski filatelisti k 35. výročiu trvania aktívneho klubu KF 52-51 Nitra, ktorý v ostatných rokoch pôsobí pri Dome Matice slovenskej v Nitre. Okrem exponátov nitrianskych filatelistov si návštevníci môžu pozrieť zaujímavé ukážky zo zbierky súkromného filatelistického poštového múzea, ako aj poštový voz z Poľnohospodárskeho múzea v Nitre.

Vystava v Galerii OC Mlyny v Nitre je pristupna denne a potrva do 26.marca.

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda ZSF Miroslav Ňaršík pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru MDV SR, pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Vedúci POFISu (Slovenská pošta, a.s.) Mgr. Martin Vančo pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Zástupca primátora Nitry PhDr. Jan Vančo pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda KF 52-51 pri DMS Nitra MVDr. Milan Šajgalík pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda KF 52-51 pri DMS Nitra, MVDr. Milan Šajgalík ďakuje za spoluprácu a odovzdáva diplom Mgr. M. Vančovi, vedúcemu POFISu.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Vedúca pošty Nitra 3, kde je dispozícii príležitostná pečiatky, Mgr. Vančo, vedúci POFISu a zástupca OC Mlyny Nitra.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Autora fotoreportáže Cypriána Bíra sme zastihli na pošte Nitra 3 pri získavaní odtlačku príležitostnej pečiatky z výstavy SVET ZNÁMOK


Autor: Milan Šajgalík (fotografie Cyprian Biro, Milan Šajgalík)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov